Trenger du rørlegger?

Bestill her!

Reduser mulighet for vannskade i hjemmet!

Med Vannvakten minsker du muligheten for vannskader i eget hjem. Skulle det oppstå lekkasje på steder hvor det er montert sensor, vil denne ende signal til hovedenheten som igjen stenger vannet via aktuatorventilen.