Trenger du rørlegger?

Bestill her!

Rørkjøp-kjeden og vårt fokus på bærekraft og miljø

5 - Likestilling mellom kjønnene

Rørkjøp jobber for at likestilling skal fokusere på rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser, uavhengig av «hvem» du er som menneske.

Rørkjøp ønsker fremme at alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle, på tross av menneskelig mangfold og variasjon.

Rørkjøp samarbeider også tett med Ingeborg nettverket, som en av flere gode partnere i disse spørsmål.

6 - Rent vann og gode sanitærforhold

Rørkjøp ønsker kvalitetssikre i alle sine samarbeidsavtaler at våre partnere leverer vannførende produkter med riktig (dokumentert) kvalitet.

Rørkjøp skal gjøre sine leverandørvalg basert på «det beste valget» for deg som forbruker og kunde.

8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst og 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

Det er ønskelig at alle Rørkjøps partnere kan dokumentere at de ikke på noen «relevant» måte har en negativ påvirkning på luft, vann, mennesker og miljø.

Se ellers Åpenhetsloven ( https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven )

All kontakt rundt åpenhetsloven kan rettes til: frank.olsen@rorkjop.no

Se ellers linkene under for Rørkjøps ulike rutiner og bærekraft:

Miljø

Rørkjøp skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Rørkjøp i årene fremover.

Innspill sendes til firmapost@rorkjop.no.