Miljøvennlig oppvarming med varmepumpe

Over 1 million nordmenn har varmepumpe hjemme, og stadig flere blir klar over fordelene med slik oppvarming.

Vi gir deg råd om hvilken effektstørrelse på varmepumpen du bør ha og hva slags type du bør velge.

En varmepumpe kan mer enn halvere energiforbruket ditt knyttet til oppvarming. Det er derfor en gunstig løsning både for miljøet og privatøkonomien. En varmepumpe sørger også for bedre inneluft og en jevn temperatur i boligen.

Velge varme til boligen

Det finnes flere typer varmepumper med noe ulik funksjon. Felles for disse er evnen til å omgjøre den lagrede solenergien i luften, jorden, fjellgrunnen eller sjøen til varme som distribueres i boligen din. Enkelte varmepumpetyper lar deg i tillegg kjøle ned luften, og fungerer da som aircondition.

Hva som er riktig varmepumpe for deg, kommer an på dine behov ut ifra følgende kriterier: Type bolig, hvor stor den er, hvor du bor og hva slags varmeanlegg boligen har. Jo større bolig og energibehov, desto mer lønnsomt er det å installere en varmepumpe, ifølge Rørkjøps leverandør ABK-Qviller AS, Norges største importør og kompetansesenter for varmepumper, varmeopptak og aircondition.

Varmepumpe: Hvilken bør du velge?

Varmepumpene deles inn i to hovedkategorier, basert på type oppvarming i din bolig:

 • Direkte elektrisk oppvarming: Er ditt hus eller din leilighet basert på elektrisk oppvarming som panelovner, er en luft-luft-varmepumpe egnet for deg. Monteres av installatør med godkjent F-gass-sertifikat.
 • Vannbasert oppvarming: Har du et vannbårent anlegg, eller planlegger å installere det, er det varmepumpetypene luft-vann, bergvarmepumpe og avtrekksvarmepumpe du bør vurdere. Monteres av rørlegger.
Toshiba luft-til-luft-varmepumpe.

Foto: Produsenten

Forskjellen på de fire vanligste varmepumpetypene:

Luft-luft-varmepumper

Generelt sett egner luft-luft-varmepumper seg for hus eller leiligheter med elektrisk oppvarming. Denne varmepumpe-typen utgjør en forholdsvis lav investering og er enkel å installere, men det må utføres av en installatør med godkjent F-gass-sertifikat.

Luft-luft-varmepumper består av en utedel og én eller flere innedeler. Utedelen henter varmeenergi fra luften utenfor og øker temperaturen, mens innedelen sirkulerer luften inne i boligen.

Luft-luft-varmepumper kommer vanligvis med pollen- og støvfiltre, og vil derfor også rense og forbedre luften innendørs.

– Mange ønsker seg varmepumpe for å ha mulighet for komfortkjøling i tillegg, spesielt i etasjer med soverom, forteller Morten Solsem, fagsjef varmepumper hos ABK-Qviller. Denne typen varmepumpe kan nemlig reverseres og brukes som aircondition på varme sommerdager, legger han til.

flexoCompact væske/vann varmepumpe fra Vaillant.

Foto: Produsenten

Vannbaserte varmepumper

For boliger som har vannbåren varme, enten det er radiatorer, gulvvarme eller en kombinasjon, står valget mellom én av følgende tre ENOVA-støttede løsninger, som alle monteres av rørlegger:

Bergvarmepumper

Begrepet «bergvarmepumpe», også kjent som en væske-vann-varmepumpe, brukes ofte som et samlebegrep for varmepumper som henter energi fra under bakken eller fra sjøen. Bergvarmepumper er det mest effektive oppvarmingsalternativet til privat bruk, da varmekilder som fjellgrunn dypt under bakken, holder en mer stabil temperatur året rundt enn det for eksempel luft gjør. En bergvarmepumpe kan redusere energiforbruket ditt til varmtvann og oppvarming med opptil 80 prosent, ifølge Solsem.

– Bergvarme gir høyest reduksjon av energikostnader, er mest robust og har lengst levetid, forteller Solsem i ABK-Qviller. Men prisen er også høyere enn for luft-vann-varmepumper, siden du må få boret en energibrønn.

– På sikt er bergvarme likevel mest lønnsomt. Har du økonomi til å investere i bergvarme, er det et trygt valg, poengterer Solsem. Det gjelder ikke minst boliger med oljefyr, som ofte har høyt energibehov.

Luft-vann-varmepumper

Er bergvarme uaktuelt, enten av hensyn til økonomi eller grunnforhold, er luft-vann-varmepumper et godt alternativ. Disse pumpene varmer vann ved hjelp av kald uteluft. Varmen fordeles så i boligen via gulvvarme eller radiatorer, og eventuelt til varmtvann. – Luft-vann-varmepumper kan fungere veldig bra og dekke mye av energibehovet ditt, i kaldt eller mildt klima. Selv om de sparer litt mindre energikostnader enn bergvarme, kan de beste luft-vann-varmepumpene gi varme helt ned til -25 °C utetemperatur, uttaler Solsem.

Er verken bergvarme eller luft-vann-varmepumpe aktuelt, kan luft-vann avtrekksvarmepumpe, eller ventilasjonsvarmepumpe som den også kalles, egne seg. Denne pumpetypen gjenbruker varmen som allerede finnes i huset eller leiligheten din, og sirkulerer luften ved hjelp av et ventilasjonssystem. Med en slik avtrekksvarmepumpe kan du halvere kostnadene du har til oppvarming og varmtvann.

Bosch varmepumpe.

Foto: Produsenten

Lønner varmepumpe seg?

Har du allerede vannbåren varme i boligen, kan en av Rørkjøps rørleggere som har fagkompetanse innen varme og energi, vurdere radiatorer, røropplegg og andre varmegivere som allerede er installert i bygget. Han eller hun kan deretter gi en anbefaling om hva som kreves for å sikre tilfredsstillende oppvarmingskomfort og god økonomi. – Videre bør du tenke gjennom hva som er behovet ditt, og hvor lang horisont du har på investeringen. Har du tenkt til å bli boende lenge, vil det som regel svare seg å investere i bergvarme for en bolig med vannbåren varme. Da får du lave energikostnader, høy komfort og et anlegg med lang levetid som krever lite vedlikehold, oppfordrer fagsjefen for varmepumper hos ABK-Qviller.

Slik velger du varmepumpe

Luft-luft-varmepumper passer for:

 • Eneboliger og rekkehus med elektriske oppvarming, som panelovner
 • Boliger med behov både for oppvarming og kjøling
 • Hytter – særlig for de som må holdes frostfrie
 • Boliger med oljefyr eller oljekamin, der det ikke er mulig eller aktuelt med bergvarme eller luft-vann-varmepumper. Forutsetter åpen planløsning i boligen.

Luft-vann-varmepumper passer for:

 • Boliger med vannbåren varme og oljekjel eller elkjel
 • Nye eneboliger med vannbåren varme
 • Boliger med vannbåren varme hvor det ikke er mulig eller for kostbart å bore energibrønn

Bergvarmepumper passer for:

 • Boliger med vannbåren varme og oljekjel eller elkjel
 • Boliger der det er vanskelig å plassere utedel til luft-vann-varmepumpe (for eksempel i rekkehus)
 • Nye eneboliger som har vannbåren varme og som kan utnytte nesten gratis kjøling fra bergvarmepumpe

Avtrekksvarmepumper passer for:

 • Boliger med vannbåren varme der det er vanskelig å plassere utedel og for dyrt eller uaktuelt å bore energibrønn
 • Både leiligheter og eneboliger opp til ca. 200 m2 med behov for balansert ventilasjonsløsning, alternativt avtrekksventilasjonsløsning 

Visste du at …

å bruke varmepumpe som primær oppvarmingsressurs i egen bolig er blant de viktigste bidragene hver og en av oss kan ha til det grønne skiftet? Varmepumpen belaster strømforbruket minimalt, da den henter energien sin fra omgivelsene og naturen.

Varmepumpe om vinteren

Se etter luft-luft og luft-vann varmepumper som er spesielt utviklet for kaldt, nordisk klima, og som dermed kan fungere helt ned til minus 25 grader. For at denne typen varmepumper skal fungere, må nemlig fordamperen i utedelen kunne kjøles ned til under utetemperaturen. Hvis ikke, klarer den ikke å hente varme fra den kalde uteluften. Derfor bør du gå for en varmepumpe med kraftig nok kompressor til å kunne håndtere norske vintre.