Gulvvarme eller radiator?

Hvilken oppvarming som er mest effektiv og økonomisk? Gulvvarme eller radiator? Vi har hentet inn eksperthjelp.

Hva bør du velge: Gulvvarme eller radiator

Det er en kjensgjerning at vannbåren gulvvarme er dyrt å installere, men gir stor fleksibilitet når du velger varmekilde. Radiatorer, på den annen side, er gammeldagse og klumpete, men gir lavere energitap.

Eller vent nå litt – er dette fakta, eller seiglivede myter? I jakten på sannheten spurte vi Benny Simonsen, daglig leder i Vaillant Group Norge AS.

Gulvvarme = velg selv

Det er to store fordeler ved å velge gulvvarme som oppvarming i bolig: komfort og fritt valg av varmekilde.

–  Komfort er én del, men det viktigste argumentet for å velge et anlegg med vannbåren gulvvarme er at du står fritt i valg av varmekilder. Du kan bruke varmepumpe, solenergi eller elektrisitet til å varme opp gulvvarmen knyttet til systemet. I tillegg kan du få støtte fra Enova når du velger alternativ energi i eksisterende og nye hus. Enova gir også inntil 10 000 kroner i støtte hvis du konverterer mer enn 50 prosent av huset til vannbåren varme, forutsatt at du kombinerer det med sol eller en varmepumpe, forteller Simonsen. 

– En annen fordel med vannbåren gulvvarme er at du kan plassere møbler hvor du vil.

Hva med prislappen?

Mange bekymrer seg over kostnadene ved å installere et vannbårent varmeanlegg. Simonsen forklarer at det er rimeligere å få dette gjort når man bygger ny bolig. Allikevel er det mulig å skifte til vannbårent anlegg også i eldre boliger. Dette kan gjøres under rehabilitering, forutsatt at konstruksjonen møter bestemte krav.

– Med dagens systemer trenger ikke vannbåren gulvvarme å være så dyrt. Du kan få gode, effektive systemer til en lite høy kostnad.

Alle vannbårne anlegg krever vedlikehold. Du bør få utført service på det innen rimelig tid, men hvor ofte avhenger av energikilden.

Rørkjøps installatører hjelper deg med å gjøre opp status for anlegget.

Radiator = myk varme

Går vi over til radiatorer som oppvarming i hjemmet, forklarer Simonsen fordelene og ulempene også her. 

– Da har du fremdeles et vannbårent system, og du kan knytte et hvilket som helst energisystem til radiatoren. I mange tilfeller kan det også bli en litt rimeligere installasjon. 

Og det er ingen grunn til å bekymre seg for komforten. Den blir ivaretatt. Et vannbårent anlegg gir i tillegg en mykere oppvarming. Med lavere temperaturer unngår du den kraftigere punktvarmen. 

– En panelovn vil gi støvforbrenning, mens en radiator gir en mykere form for varme. En annen mulig fordel med å installere vannbåren varme i et nytt hus er at du slipper å sette inn pipe, skorstein og ildsted hvis du ikke ønsker, forklarer han.

Flott design

– Litt av ulempen med en radiator eller panelovn er at du ikke har fleksibiliteten med hvor du setter møbler. Men i dag kan man få alle typer radiatorer. De kommer i ulike design og er flotte!

Et vannbårent gulvvarmesystem kan også kombineres med radiatorer i andre etasjer i boligen. Du kan selv velge å regulere temperaturen i hvert rom via egne termostater. Behovet for vedlikehold er det samme som med et gulvvarmeanlegg. 

– Elektrisk oppvarming er mest vanlig, men prismessig er det ikke så stor forskjell på vannbårne og elektriske gulvvarmeanlegg. Lar du en varmepumpe forsyne det vannbårne, kan du redusere energiforbruket tre–fire ganger. I tillegg kan du nyte godt av Enovas støtteordninger.

– Ønsker du å spare miljøet og tenke miljøriktig, er vannbåren varme det korrekte valget. 

Les mer om støtte fra Enova her!