Guide: Vannbåren varme

Skal du installere vannbåren varme? Oppvarmingskilden i et vannbårent varmeanlegg kan være alt som produserer varme. Det gjør det mulig å velge forskjellige kilder til oppvarming. Mest populært er vannbåren gulvvarme.

Hva er vannbåren varme?

Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde. Vannet sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer, men også tak og vegger kan benyttes.

Du kan velge mellom flere energikilder til å varme opp vannet, som varmepumpe, solenergi, elektrisitet, biobrensel, ved, pellets eller fjernvarme – eller en kombinasjon.

Denne fleksibiliteten er en av de store fordelene med vannbåren varme.

Du slipper å binde deg til én energikilde, og kan for eksempel sette inn en varmepumpe og benytte solpanel i tillegg.

Du kan også bruke elektrisitet som energikilde til vannbårent varmeanlegg, selv om det ikke er forutsigbart med tanke på strømpriser. Med denne fleksibiliteten blir det også enklere å tilpasse seg fremtidens løsninger.

Temperaturen styrer du med tradisjonelle romtermostater, eller et sentralt varmestyringssystem. Blant fordelene med vannbåren varme er at man til enhver tid kan velge den mest økonomiske kilden, varmen kan reguleres etter behov og klima, og det krever minimalt med vedlikehold.

Det vannbårne systemet fungerer sammen med ulike fornybare varmekilder, som for eksempel en luft-til-vann-varmepumpe og væske-til-vann varmepumpe.

Miljøvennlig oppvarming

Mange foretrekker kostnadseffektive og miljøvennlige varmeløsninger, og med vannbåren varme kan det være mye penger å spare. En åpenlys fordel er at vannbårne gulvvarmesystem kan tilkobles alle typer energikilder.

Dette betyr at du som forbruker ikke er avhengig av å fyre med dyr elektrisitet for å holde varmen om vinteren. Føttene er jo tross alt kroppens termostat; så lenge du er god og varm på føttene, så føler du varme over hele kroppen.

Varmeløsninger øker i popularitet, og vi i Rørkjøp ser at forbrukerne stiller stadig høyere krav til godt og solid håndverk i produktene de velger.

– Selvfølgelig ønsker forbrukerne topp kvalitet, sier Wenche Tømmerås hos Rørkjøps leverandør Roth Norge.

– Dette er jo en ordentlig investering, og da ser vi at kundene stiller strengere krav til varmeløsningen de velger. Og det er jo helt klart verdt investeringen, ettersom et godt gulvvarmesystem har en forventet levetid på minst 50 år for det som er i gulvet, sier Tømmerås.

Foto: Rørkjøp

Vannbåren varme er bra for inneklimaet

I tillegg til å være praktisk, er vannbåren varme også bra for komforten.

Du får en jevn, behagelig oppvarming av boligen, særlig med vannbåren gulvvarme. Med gulvvarme viser også beregninger at innetemperaturen kan senkes med 1 – 2 grader uten at rommet kjennes kaldere. Og jo mer du setter ned temperaturen, jo mindre energi bruker du, forklarer Helmersen.

Og for deg som er opptatt av inneklima, bør du notere deg dette:

Astma- og allergiforbundet anbefaler vannbåren varme. Da slipper du støvet som virvles opp ved bruk av elektriske panelovner, og du får et bedre og mer behagelig inneklima.

Få støtte fra Enova

Du kan få tilbake inntil 10.000 kroner for omlegging til vannbåren varme. Beløpet øker hvis du samtidig installerer en av disse fornybare energikildene:

• Væske-til-vann-varmepumpe (få inntil 10.000 kroner ekstra i støtte)

• Bio-ovn med vannkappe (få inntil 10.000 kroner ekstra i støtte)

• Solfanger (få inntil 10.000 kroner ekstra i støtte)

Merk: Enova-støtte må sjekkes direkte med Enova.

Hvis du allerede har installert en fornybar varmekilde, kan du få støtte så lenge du utvider det vannbårne systemet med 50 prosent av arealet i huset. Du kan også få støtte til vannbårent system hvis du kobler deg til fjernvarme.

Gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektor?

I følge byggstart.no finnes det hovedsakelig tre typer varmegjengivere: Gulvvarme, radiatorer og viftekonvektorer.

• De fleste tenker på gulvvarme når man snakker om vannbåren varme og derfor er dette ofte den mest populære løsningen. Fordelen med vannbåren gulvvarme er at det gir jevn, behagelig og lun varme i boligen. Ulempen er at du må rive opp gulvet for å legge rørene under. Gulvvarme velges ofte ved oppussing når gulvet skal rives opp allikevel, eller i nybygg.

• En annen form for oppvarming med vannbåren varme er radiatorer. Fordelen med radiatorer er at du slipper å rive opp gulvet, slik som med gulvvarme. Ofte velges radiatorer når vannbåren varme skal installeres i eksisterende boliger uten å måtte skifte gulvet. Med radiatorer vil rommet varmes opp raskere enn med gulvvarme, men gulvet kan fortsatt være kaldt selv om rommet er varmt.

• Viftekonvektorer kombinerer fordelene med radiatorer og vifter i ett og samme system. Varmen spres jevnt rundt i rommet og på den måte unngår man ujevn fordeling av varmen. Varmekonvektorer varmer rommet raskere og mer effektivt enn radiatorer, og er også enklere å installere i eksisterende boliger. De er også lettere å knytte til smarte reguleringssystemer som regulerer varmen i boligen din.

Energikilder til vannbåren varme

Med et vannbårent varmeanlegg står du veldig fritt når det kommer til å velge energikilde. Enkelt forklart kan man si at du bare trenger noe som kan varme opp vann.

Velger du en av disse fornybare varmekildene, kan du også søke om støtte fra Enova.

Varmepumper

Varmepumper: væske/vann-varmepumpe, luft/vann-varmepumpe eller fjernvarme. Den mest kostnadseffektive, stabile og miljøvennlige energikilden blant disse, er væske/vann-varmepumper, som henter energi fra berggrunnen eller sjøvann. Det er imidlertid det mest kostbare alternativet å investere i.

Solenergi

Solfangere monteres på tak eller vegg og utnytter energien i solstrålene til å varme opp vannet i ditt vannbårne varmesystem.

Biovarme

Enten biokjele, som bruker bioenergi fra for eksempel ved, pellets eller flis, til å varme opp vann til den vannbårne gulvvarmen, i tillegg til at den kan varme tappevannet i boligen.

Eller bio-ovn med vannkappe, som også bruker bioenergi fra ved eller pellets, men 80 prosent av varmen fra fyringen går med til oppvarming av vann i en lagringstank.

Det varme vannet sendes videre ut i det vannbårne systemet i boligen. Resten av varmen fra ovnen varmer opp rommet den står i på vanlig vis.

Rimeligere energikilder som ikke gir rett til Enova-støtte:

  • Elektrisitet
  • El-kassett eller dobbelmantlet-bereder.

Rådfør deg med rørlegger

Hvis du vurderer vannbåren varme, bør du kontakte rørlegger på et tidlig stadium. Bruk hans/hennes kunnskap  – da unngår du å ta valg som gjør at du ikke får utnyttet mulighetene til det fulle.

Å rådføre seg med rørlegger tidlig i prosessen er helt essensielt for å få et optimalt anlegg som drifter og går godt, og som da også er gunstig økonomisk.

Vi råder deg til å få tak i en fagmann som kan det han driver med.

Det er viktig at du kontakter en dyktig, godkjent rørlegger som kan vannbåren varme. Husk at det er lov å sjekke litt rundt.

Hva koster vannbåren varme?

Det koster normalt mellom 800–950 kroner per kvm å installere vannbåren varme i en eksisterende bolig, ifølge Enovas beregninger.

Hvordan legges vannbåren varme?

Rørkjøp er opptatt av å formidle til forbruker at uansett hvilken varmekilde du velger, så bør du vurdere ditt behov ut ifra strømforbruk, miljøhensyn og komfort. 

En av de mest effektive måtene å gjøre det på, er å støpe rørene ned i betongen og varme vannet opp med en el-kassett.

Vil du oppgradere til et mer avansert vannbårent varmeanlegg, støpes rørene ned i betongen, men vannet varmes opp ved hjelp av en dobbelmantlet-bereder. En bereder må uansett alle forbrukere ha, og denne berederen gir deg to-i-ett: varmtvann til forbruk og varmtvann til varme.

Den mest avanserte modellen innen vannbåren varme, får du ved at vi legger rørene rett under parketten, på egne varmematter. Her har Rørkjøps leverandører mye bra å tilby.

Da får du rask reaksjon på varmereguleringen, slik at du kan energieffektivisere huset ditt ved  for eksempel å ha nattsenking på varmen eller legge til et styringssystem.

Går du for en løsning med borehull, har du din egen energikilde til evig tid. I tillegg er vannrørene konstruert for å leve i minimum 50 år. Etter å ha installert anlegget, har du med stor sannsynlighet også skaffet deg en bereder som både varmer opp vannet til gulvene og sikrer forbruksvann til kraner og dusj.

Dermed slipper du å bruke strøm, og penger, på å varme opp varmtvann i en separat bereder.

– Bygger du nytt hus, skal du dessuten vite at installasjon av vannbåren gulvvarme gjør at du unngår den generelle regelen om at alle småhus skal oppføres med skorstein. Det kan fort bli ganske mange kroner spart, oppyser Armaturjonsson. Jo større boligareal, jo gunstigere er det å velge vannbåren varme.

Vannbåren varme egner seg godt for deg som:

• Ønsker en jevn og god fordeling av varmen i hele boligen.

• Skal foreta en større oppgradering.

• Ønsker å bytte til en fornybar varmekilde.

• Ønsker lun og behagelig varme.

• Er plaget av allergi eller astma og er sensitiv for støv i luften.

Fordeler med vannbåren gulvvarme:

• Skjult varmesystem som forenkler møbleringen.

• Gulvvarme gjør gulvet behagelig å leke på og godt å trå på.

• Driftssikkert og velutprøvd system.

• Med energismart romregulering kontrollerer du temperaturen i hvert enkelt rom.

• Det gir høy komfort samtidig som energiforbruket senkes.

Rørkjøps leverandører av vannbåren varme: Armaturjonsson, LK Systems, ROTH, TECE, Uponor og Høiax

Finn en rørlegger som kan hjelpe deg med vannbåren varme her.