Derfor er valg av rørsystem viktig

Foto: Hansgrohe/Rørkjøp

Vi er heldigvis bortskjemte og tar rent vann i springen som en selvfølge. Men visste du at rørene i boligen din kan påvirke kvaliteten på drikkevannet og dusjvannet?

Markedsledende JRG Sanipex har eksistert i over 25 år og er det mest brukte rørsystemet i Norge. Det viktigste for forbrukere er vanntrygghet, og rørsystemene fra Armaturjonsson forebygger bakterievekst. Rørene er konstruert med en kuplingsteknikk uten dødlommer, som gjør at vannet strømmer gjennom og kommer ut friskt og rent. Ingenting blir liggende igjen i lommer og blindsoner og kan gi grobunn for bakterier.

– God vannhygiene er ikke noe vi tenker mye på i Norge, men vi erfarer at både myndigheter og folk flest er blitt mer opptatt av det. Vi har blant annet fått strengere byggeforskrifter for vannhygiene, sier salgssjef i Armaturjonsson, Øyvind Christiansen.

Folk blir sjelden syke av vannet de drikker, eller av dusjen hjemme, men det kan skje. Legionellabakterier fins i små mengder naturlig i vann og jord. Når bakteriene får formere seg i vann i tekniske installasjoner, kan de smitte oss og gjøre oss syke, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Bakteriene trives i stillestående vann i rør som gjerne holder en temperatur mellom 20 og 45 grader. Sanipex-rørene er satt sammen på en slik måte at ikke noe vann blir liggende i kuplinger og skjøter, forklarer Christiansen.

Eldre offentlige vannrør

De fleste tenker at vannkvaliteten i boliger, barnehager, skoler og næringsbygg er trygg. Vannkvaliteten blir nøye kontrollert, men de offentlige vannledninger er gamle, lekker mye og er av ujevn kvalitet. Mattilsynet har tidligere uttrykt bekymring for drikkevannet.

Sanipex-sortimentet har også enkle filtre som forlenger levetiden til husholdningsmaskinene dine. Det vil alltid være hummus og urenheter i vannet, i noen regioner mer enn andre. På hytta, som gjerne er tilknyttet privat drikkevann, kan du ofte få noe mer hummus.

– Det er ikke farlig, men når slam legger seg rundt varmeelementer i husholdningsapparater, blir effekten redusert.

Filtre er også en bra forsikring mot sand og rust som kan vandre inn i rørsystemet ved feil eller reparasjoner på det offentlige nettet. JRG CleanLine Kombi er et filter som fjerner partikler i vannet, og som også gir et korrekt og stabilt vanntrykk.

Trygg installasjon

Sanipex er et populært valg blant rørleggere, og Øyvind Christiansen mener årsaken er enkel: Rørsystemet gir dem trygghet ved at det er enkelt å montere, intuitivt og vannskadesikkert.

– Når en rørlegger ferdigstiller et prosjekt, skal han være trygg på at alt er tett. Idet han setter på trykket, er det godt å vite at rørsystemet er til å stole på og gir en ekstra sikkerhet mot vannskade, sier han.

For å montere og skifte ut Sanipex-rørsystem må du bruke spesialverktøy. Det betyr at privatpersoner ikke får tilgang til å gjøre noe, men må kontakte rørlegger.

­Dette utstyret er ikke for hobbyrørleggere, sier Øyvind Christiansen