Trenger du rørlegger?

Bestill her!

Bruk alltid en fagmann i boligens viktigste rom

Ikke utfør arbeid på badet selv – la en rørlegger gjøre jobben.

Foto: Rørkjøp

Mesteparten av alle våtromsskader skyldes arbeid utført av en ufaglært, og det er i overgangen mellom membran og sluk at de fleste lekkasjer oppstår.

Mesteparten av alle våtromsskader skyldes arbeid utført av en ufaglært, og det er i overgangen mellom membran og sluk at de fleste lekkasjer oppstår.

Espen Engmann er teknisk fagansvarlig i Rørkjøpkjeden og tydelig på at badet er rommet der ufaglærte ikke skal leke håndverker.

Grunnen er at en vannlekkasje fra våtrommet raskt trenger inn i tilstøtende konstruksjoner, og kan gjøre stor skade i boligen.

– Er du usikker på om du har et tett bad med nødvendige membraner på vegg og gulv, bør vannsøl rett på gulv og vegger unngås, sier Engmann. Husk at fliser slipper gjennom fuktighet.

Har du nettopp overtatt bolig og er usikker på baderommets tilstand, kan det være smart å la en fagmann utrede og eventuelt oppgradere det.

Espen Engmann, teknisk fagansvarlig i Rørkjøp.

Foto: Rørkjøp

Dusjkabinett minsker sjansen for lekkasje

Fliser og fuger er i seg selv ikke tette og slipper gjennom fuktighet. Derfor vil vann lett trenge inn i konstruksjoner dersom membranen ikke er optimal eller fraværende.

En god måte å sikre boligen mot vannskader fra baderommet på, er å installere et dusjkabinett. Det bør helst kobles til avløpsnettet med en vannlås og fast forbindelse.

Badet har blitt et rom som benyttes til mer enn en rask vask et par ganger i uken, sier Engmann og poengterer at en gjennomsnittsfamilie bruker både dusj og badekar flere ganger om dagen.  

Utfør ikke arbeid på badet selv!

Utfører du deler av arbeidet selv for å spare penger, kan det fort bli dyrt! Engmann oppfordrer derfor alle ufaglærte, uavhengig av evner, til å gjøre minst mulig selv.

– Overlater du alt arbeid til en godkjent bedrift, vil det aldri være tvil om hvor ansvaret ligger, sier han.

Bedriften bør inneha, og dokumentere at den benytter, KS-dokumenter tilpasset produksjonen av et baderom. For å få vite mer om dokumentasjon og kompetanse knyttet til våtrom, kan du kontakte din lokale Rørkjøp-forhandler her. 

Vær en smart forbruker

Gjør du god research og planlegger godt i forkant av rehabiliteringen, kan du bruke ditt nye baderom til både hverdag og rekreasjon – uten å bekymre deg for sprengt budsjett eller kostbare vannskader. Sjekk rørleggerbedriftens referanser og kompetansebevis.

Ikke glem å be om dokumentasjon og sertifikater, som våtromsbevis, også for bedriftens eventuelle underleverandører, sier Engmann.

Faktaboks

Slik forhindrer du våtromsskader i boligen din:

  • Dersom du har et eldre baderom, unngå vannsøl rett på gulv og vegger. Tenk dusjkabinett.
  • Du kan med hell sette inn et dusjkabinett også på nye bad.
  • Pass på at du har god ventilasjon.
  • Bruk alltid fagfolk til arbeid på badet og i andre våtrom.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde