Unngå frosne vannrør i kulda

Frosne rør kan gi dyre vannskader. Sørg for plussgrader i alle rom med vannrør.

Foto: Gunnar Arntsen, Storfjord Rør AS/Rørkjøp

I vinterkulda kan frosne vannrør potensielt føre til vannskader for millioner av kroner. Sørg for plussgrader i alle rom hvor det er vannrør.

Frosne rør kan koste deg dyrt

– Hvis røret sprekker og så tiner, og vannet står på fullt trykk, da kan skadene bli store og omfattende, sier Espen Engmann, teknisk fagsjef i Rørkjøp.

Mange slår av strømmen på hytta for å spare penger, men man bør merke seg at det kan bli mer kostbart å reparere en vannskade enn å ha på litt varme. I gjennomsnitt vil en vannskade, forårsaket av frostprengte rør, koste omlag 75.000 kroner, men mange skader blir langt mer omfattende og kostbare å utbedre.

Dersom et rør sprekker der du bor, vil du naturligvis oppdage det raskt.

– Verre er det hvis du er bortreist over lengre tid, eller har forlatt hytta uten å stenge vannet. Da kan vannet stå og renne i mange dager, og kanskje ukevis, før vannlekkasjen oppdages, sier Engmann.

Som erfaren rørlegger har han vært vitne til at frosne rør har ført til omfattende skader på hytter og hus.

Han har følgende råd til bolig/hytteeiere:

– Mitt beste råd er å skru av hovedvannkranen og tømme rørene før du reiser bort eller forlater hytta!

Ha på varme

Frosne rør betyr ikke alltid at de sprekker, og i mange tilfeller opplever man kun at man mister vannet en periode. Det kan fikses på en forholdsvis enkel måte.

– Mange rørleggere bruker varmepistol og kjører den opp til 40 grader. Det må ikke være for varmt, for da kan rørene smelte, sier Engmann.

Han tipser om at før du ringer rørlegger, kan du også prøve med en hårføner, men understreker at man aldri må prøve åpen flamme.

Det er også noen ting du kan gjøre selv for å unngå frosne vannrør om vinteren: Har du vanninstallasjoner som du er usikker på om tåler kulde, sørg for å holde en varme på minimum 4-5 °C i hytta.

Steng vannet når du ikke på hytta

– I tillegg til å ha på varme på i hytta, bør hytteeiere alltid stenge av vanntilførselen. Når det er gjort, bør kranene stå åpne slik at eventuelt restvann i røranlegget renner ut, forteller rørleggermester Gunnar Arntsen i Storfjord Rør AS og legger til at du heller ikke må glemme varmtvannsberederen.

– Ved installasjon av varmtvannsbereder pleier vi å montere en avtappingskran som gjør det enkelt å tømme tanken for hytteeiere som kanskje bare bruker hytta om sommeren. Men moderne helårshytter har gjerne avanserte dusjløsninger som er umulig å tømme helt for vann, så da kan kranen sprenge selv om du har tappet av trykket. Løsningen blir å ha en konstant varme på 4-5 °C innendørs for å unngå frost og sprukne rør.

Tips for å unngå frosne rør på hytta

I en vinterstengt hytte uten tilgang til kontinuerlig strøm, bør dusj/badekarbatterier demonteres og oppbevares på et varmt sted.

Et bra alternativ kan også være å sette av et punkt på rørinntaket hvor det kan kobles til en kompressor som tømmer rørene for vann.

Ha alltid servantkraner og kjøkkenkraner stående i åpen stilling under vinteren. Vannet fryser i rørets lengderetning før det presser seg ut av røret.

Frosne rør i tak.

Foto: Storfjord Rør AS

Årsaker til frosne vannrør

• Frosne vannrør skyldes vanligvis at rørene er uheldig plassert i bygningen, for eksempel i kryprom og andre uoppvarmede rom, nær kuldebroer, i dårlig isolerte konstruksjoner og på steder med kald trekk.

• Mange frostskader kommer også i ubebodde hus og der rørene er uten vanngjennomstrømming.

• Når vann fryser til is, øker volumet med 10 prosent. Når temperaturen i et vannrør synker til 0 °C, begynner innfrysingen. Til slutt gir det svakeste punktet i røret etter.

• Hvordan unngå vannskader som skyldes frost? Ved fravær uten tilsyn er det nødvendig å stenge hovedvanntilførselen for å unngå frostsprenging.

I tillegg bør du

  • Unngå kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger. Ikke senke innetemperaturen lavere enn til ca. 10 °C.
  • Unngå uheldig plassering av rør og sanitærutstyr i kalde kryprom, yttervegger, gulv og tak.
  • Tømme og stenge rør som i perioder ikke har vanngjennomstrømming.
  • Tømme og stenge vannet i utendørskranen for vinteren.

Rørtyper og frostfare

Kobberrør er den rørtypen som er mest utsatt for frostskader fordi rørveggen er lite elastisk og sprekker ved volumutvidelse.

Plastrør (PEX-rør) i varerør er også utsatt for frost, men det tar noe lengre tid for vannet å fryse pga. et isolerende luftlag mellom varerør og vannrør. Plastrør er mer elastisk enn kobberrør og rørveggen gir etter for volumøkningen uten å sprekke.

Avløpsrør er lite utsatt for frostskader, fordi temperaturen i kloakksystemet sjelden kommer under 5 °C. Av sanitærinstallasjoner er tappearmatur, koplinger og stengeventiler mest utsatt for frost.

Kilde: Sintef