Hvorfor smeller det i rørene?

Foto: Privat

Høyt vanntrykk kan forårsake mindre lekkasjer og store vannskader. Dessverre er det få boligeiere som vet at det er deres eget ansvar å montere en reduksjonsventil.

– Smeller det i rørene når du slår av springen? Er vannstrålen ekstra kraftig? Da må du ringe en rørlegger, advarer Harald Faret, rørleggermester hos Miljø rør AS ved rørleggerkjeden Rørkjøp.

– Dette er klare indikasjoner på at vanntrykket i boligen er for høyt, og det bør utredes av en fagperson så raskt som mulig.

Kanskje opplever du også at det drypper litt fra varmtvannsberederen?

– Varmtvannsberedere er følsomme når det kommer til høyt trykk i rørene, forklarer Faret.

– Vi ser ofte at sikkerhetsventilen løser seg ut på grunn av trykket, og at dette fører til en lekkasje. Mange tror de må kjøpe seg ny varmtvannsbereder, men i virkeligheten er det selve vanntrykket som er problemet.

Høyt vanntrykk er boligeiers ansvar

Et høyere vanntrykk skyldes ofte endringer i det eksisterende rørnettet fra vannverket. Utbygging av nye boligområder leder naturlig nok til et økt behov for vann i området. Når vannmengden øker, fører det til et høyere trykk.

De fleste boligeiere blir overrasket når de oppdager at det er de selv som er ansvarlige for vanntrykket i egen bolig:

– Å overvåke vanntrykket i alle hjem er en omfattende jobb, og det er heller ikke kommunens ansvar. Her må du selv sørge for at alt fungerer som det skal, advarer Faret.

I dag skal alle boliger ha montert en reduksjonsventil ved hovedvanninntaket, men det er nok mange som ikke er klar over at dette er et krav. En reduksjonsventil vil redusere trykket til 4,5 bar, som er normalt driftstrykk.

Hvilke tegn bør du se etter?

  • Smell i rørene
  • Ekstra kraftig vannstråle
  • Det drypper fra varmtvannsberederen

Trykket er ofte høyere om natten enn på dagtid. Måles trykket til høyere enn 5-6 bar på dagtid, behøver du en reduksjonsventil.

Reduksjonsventil kan sikre deg mot vannskader

Høyt trykk må utredes av fagpersoner, det er kun da du får sikret deg mot mulige lekkasjer og vannskader:

– Vi ser dessverre mange store lekkasjer som kunne vært unngått hvis en rørlegger hadde blitt kontaktet i tide. De verste tilfellene er ofte i boliger hvor rørene er skjult i veggene. Får du en lekkasje her, er det vanskelig å oppdage det før det er for sent.

– Husk at det er bedre å installere en reduksjonsventil enn å ende opp med store vannskader, formaner rørleggermester Faret.

Smeller det i rørene? Be om befaring!

Finn rørlegger i ditt nærområde som kan hjelpe deg med kontroll eller montering av reduksjonsventil. Du kan også ta kontakt med vår kundeservice:

Tlf: 66 77 53 53 / e-post: kundeservice@rorkjop.no