Hvor er stoppekrana?

Finn ut hvor stoppkranen er!

Foto: Rørkjøp

Hvis det oppstår en vannlekkasje hos deg, er første bud å skru igjen hovedkrana. Men vet du hvor den er?

Hvis du er usikker, så finn ut av det nå, med en gang! Med litt innsats nå slipper du stå og rive deg i håret og være rådløs dersom uhellet skulle være ute.

Vi sikrer oss godt mot innbrudd og brann, men faktisk er vannskader en mye større trussel mot huset. Daglig rammes rundt 200 husstander av vannlekkasje her i landet, og i løpet av et år skades boliger for nærmere 2 milliarder. Med en enkel omdreining på hovedvannkrana kunne beløpet vært redusert.

Fortell det til familien

Hvis du oppdager vann på avveie, så er første bud å stenge hovedkrana. Da gjelder det å vite hvor den er.

Alle er nok ikke like bevisst på hvor den er. Utfordringen er at hovedstoppekrana ofte er «møblert inn» av hyller, kurver og andre saker.

I gamle hus er krana som regel i kjelleren. I nye leiligheter har hver leilighet egen stoppekran montert i et fordelerskap på badet eller vaskerommet. Mens eldre leiligheter ofte har stoppekran i kjøkkenbenk.

Når du har funnet ut hvor den er, så sørg for at de andre i familien også får vite om den og hvordan den skrus av.

hovedstoppekran
HVOR? Her er krana montert ved siden av varmtvannsberederen. Foto: Kristian Owren/ifi.no

Foto: Kristian Owren/ifi.no

Sjekk om den virker

For å være sikker på at krana virker, skrur du på nærmeste kaldtvannskran og lar den stå åpen et par minutter. Fortsetter det å dryppe, bør du kontakte rørlegger og få krana sjekket av en fagmann.

RING: Det lønner seg å få en fagmann til å se over vann- og avløpsinstallasjonene i boligen.

Foto: Rørkjøp

Steng vannet når du reiser bort

De største vannskadene oppstår i tomme hus, der vannet kan bli stående og fosse i mange dager før det oppdages. Et godt sikringstiltak er derfor å stenge av vannet når du skal være lenge borte.

Hovedkrana er første punkt på vannrøret/tilførsel på innsiden av huset, og når den stenges er det ikke tilførsel av vann til huset.

Rådet fra rørleggerne er å gjøre det til en vane å stenge vannet når du reiser på ferie, tenk at det er en enkel måte å sikre seg på.

Forsikringsselskapene har også aktsomhetsregler, og bryter du som forsikringstaker disse, risikerer du delvis bortfall av erstatningsbeløpet.

 

Automatisk stoppekran

Du kan også sikre deg ved å installere automatisk vannstoppekran. Disse har følere som registrerer fukt og stenger vannet automatisk dersom det oppstår en lekkasje. En annen fordel er at den er lett å betjene. Dette er også et krav på nyere installasjoner.

Da slipper du turen i kjelleren, det er bare å slå av en bryter før du reiser.