Huseiers ansvar å drenere bort overvann

For nybygg og oppgraderte boliger er det nå huseiers ansvar å drenere bort overvann på eiendommen.

Klimaendringer skaper vannproblemer. Det regner mer enn før. Kombinert med mer asfalt og tettere bebyggelse, bidrar styrtregnet til oversvømmelser. Rørene som skal ta seg av overvannet, er rett og slett ikke dimensjonert for å takle disse endringene.

– De eldre rørene som er gravd ned i boligstrøk, er for små. De takler ikke den økte vannmengden lenger, forklarer salgssjef VVS hos Norsk Wavin AS, Petter Lieth.

Wavin er ledende leverandør av plastrørsystemer i avløps-, vann- og VVS-sektoren i verden.

Ifølge VG, kan det koste 280 milliarder kroner over en 20-årsperiode å skifte ut alle de gamle vann- og avløpsrørene. Det er opp til hver enkelt kommune å skifte ut gamle vannledninger, men det koster. Over halvparten av kommunene har derfor overført deler av ansvaret på huseierne.

Hvis du bygger nytt hus eller oppgraderer boligen din og må søke kommunen om godkjenning, må du forklare hvordan du skal drenere bort overvannet på eiendommen din.

– Søker du kommunen om byggetillatelse og ikke har en plan for hvordan du skal håndtere overvannet på egen tomt, risikerer du å få avslag, sier Lieth.

Kjellere står under vann

Du har sikkert sett det eller opplevd det selv. Når ekstremværet kommer og det styrtregner, fylles gater og torg med vann, folk vasser, biler kjører seg fast, og regnvann renner inn i garasjer og kjellere.

Kommunene vet ikke hva de skal gjøre, mens Huseiernes Landsforbund mener dette ikke bør være den enkelte boligeiers ansvar. Uansett, Wavin har løsningen. De produserer Q-Bic-overvannskassetter som rørlegger graver ned i hagen din.

Disse tar seg av overvannet slik at det ikke fortsetter ut fra eiendommen, og samtidig trygger de boligen din mot oversvømmelser.

Et kassettsystem passer for de fleste hager. Systemet fanger regnvannet, leder det ned i kassettene, og derfra siver det videre ned i bakken. Til slutt havner det i grunnvannet

Et økende problem

Kassett-systemet pakkes i en fiberduk slik at sand og jord ikke kommer inn i kassettene. Wavins egen kalkulator beregner hvor mange kassetter du trenger, basert på værstatistikk fra Meteorologisk Institutt og andre lokale forhold.

I materialkostnader vil en pakke koste rundt 20–30 000 kroner, alt etter størrelse. Det kommunale etterslepet for å skifte overvannrørene er stort, og mest sannsynlig vil stadig flere som ønsker å bygge ny bolig eller restaurere den gamle, måtte ta denne kostnaden. Det gjelder ofte selv om du bor langt utenfor tettbebygd strøk. Systemet kan være nyttig også for huseiere som ikke møter et slikt krav fra kommunen, men som vil unngå oversvømmelser fra regnvann som ikke dreneres bort.

– Ekstremvær og store vannmengder er et økende problem, samtidig som det bygges tettere og tettere. Vi vil dessverre se stadig flere oversvømmelser fremover, sier Petter Lieth.

Rørleggere beregner og utfører arbeidet med å installere systemet. Ønsker du å vite mer, ta kontakt med din lokale Rørkjøp-rørlegger.