Trenger du rørlegger?

Bestill her!

1 LITER AVLØPSRENS NOVIPRO

NOVIPro Novipro

NRF-nummer: 9805427

På lager

126 kr

Beskrivelse

NOVIPro Avløpsrens, 1 literEkstra kraftig, hurtigvirkende avløpsåpner med svovelsyre
NOVIPro Avløpsrens løser raskt opp hår, vaskekluter, bind, såperester, fettavleiringer i avløpsledninger og sluk. Omdanner fett til flytende væske. Meget effektiv avløpsrens som tar det meste. Inneholder blant annet svovelsyre. Avløpsrens tåler -15 °C. Skal ikke benyttes på blanke metaller. Bruk påkrevet personlig verneutstyr.

HMS og sikkerhet
Varselord: Fare
Faresetning: H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
Faresetning: H290 Kan være etsende for metaller