Rørkjøp – vi har rørleggerne som gir deg trygghet

Rørkjøp bidrar med det vi kan for å forebygge spredning av korona. Vann og avløp som rørleggerne i Rørkjøp jobber med, er samfunnskritiske oppgaver som må utføres.

For å ta vare på våre kunder, våre rørleggere og vise hensyn til risikogrupper, har vi iverksatt tiltak som gjør at det vil være mulig å gjennomføre rørleggerarbeid i den utfordrende situasjonen vi står overfor.

I Rørkjøp følger vi alle retningslinjer og forebygger smitte gjennom:

- Ekstra god håndhygiene og ved å unngå håndhilsing

- Oppfordring om å holde avstand (kunder blir bedt om å oppholde seg i andre rom enn der rørleggerne jobber).

- Kundekontakt: Før rørleggerne drar hjem til noen for å utføre oppdrag, tar de kontakt med kunden og sikrer at ingen har tegn på smitte.

Vi følger Folkehelseinstituttenes retningslinjer for utføring av oppdrag. Våre medlemsbedrifter kommer derfor fremover til å prioritere serviceoppdrag av mer kritisk karakter som blant annet vannlekkasje, defekte varmtvannsberedere og sikker vannforsyning.

Har du behov for rørlegger, finner du rørlegger i ditt nærområde her.

Rørkjøps rørleggere er godt rustet til å fortsette driften så normalt som mulig, men vi må gjennom felles tiltak begrense smitten og vise hensyn til alle i risikogruppene!

Vennlig hilsen - på vegne av Rørkjøps 420 rørleggerbedrifter -,
Frank Olsen,
adm.direktør Rørkjøp

Rørkjøp – vi har rørleggerne som gir deg trygghet og produktene som sikrer kvalitet.


Rørleggerne i Rørkjøp tar forholdsregler, sikrer god hygiene og håndhilser ikke. Les mer om hvordan rørleggerne i Rørkjøp tar ansvar i utfordrende tider.


Spørsmål? kontakt [email protected] (åpent kl. 08.00 – 16.00)

Kundeservice: 66 77 53 54