Redd for vannskader? Installer vannstopper!

Bilder skal alltid ha en beskrivende tekst iht universell utforming.

Foto: Rørkjøp

Forekomsten av vannlekkasjer og vannskader øker for hvert eneste år. Ved å installere en vannstopper kan du enkelt spare deg selv for mye tid, penger og fortvilelse – hvis uhellet først skulle være ute.

– Alle boligeiere bør ha en vannstopper installert, mener Arild Bullen fra Rørkjøp-leverandøren O. Berge. – Det er et produkt de færreste tenker over i hverdagen, men det er rett og slett en billig måte å begrense omfattende og potensielt dyre vannskader på.

En vannstopper registrerer lekkasjer, og sørger for at vanntilførselen inn til boligen blir stanset. Da stoppes lekkasjen før store skader forårsakes.

Foto: Rørkjøp

Hvordan fungerer en vannstopper?

De fleste vannstoppere består av trådløse sensorer, som ofte benyttes i kjøkken og andre rom uten sluk, samt én hovedenhet og én ventil. Et vannstopper-system hindrer derfor ikke lekkasjer fra å oppstå; i stedet vil systemet registrere en lekkasje, og deretter sørger for at vanntilførselen inn til boligen blir stanset. Lekkasjen stoppes dermed før store skader forårsakes.

– Siden 2010 har det vært påbudt med vannstopper i alle nybygg, forklarer Bullen. – Dessverre er det mange eldre hus som fremdeles mangler dette, og det er nok også i eldre hus at behovet ofte er størst. Her finnes det mange gamle rør og koblinger som lett kan gå i stykker.

Husk at slike apparater ofte er installert i rom uten sluk eller membran, slik som på kjøkkenet. Hvis du ikke oppdager lekkasjen raskt nok, kan skadeomfanget bli stort.

Arild Bullen, O. Berge

– Siden 2010 har det vært påbudt med vannstopper i alle nybygg, forklarer Bullen. – Dessverre er det mange eldre hus som fremdeles mangler dette, og det er nok også i eldre hus at behovet ofte er størst. Her finnes det mange gamle rør og koblinger som lett kan gå i stykker.

Sånn fungerer en vannstopper

  • De fleste av dusjmodellene fra INR kan måltilpasses på både høyde og bredde, uansett serie, tykkelse og ønsket farge på glass.
  • Totalt er det rundt 50 ulike modeller å velge mellom.
Baderomstrender 2021
Video: Rørkjøp

Hvordan fungerer en vannstopper?

– De fleste boligeiere har husforsikring, og det er nok mange som tenker at det holder. Men uansett hvor god forsikring du har, så bør du skaffe deg en vannstopper, anbefaler Bullen. – Forsikringen kan ofte dekke selve skadekostnadene, men tenk så mye tid og ressurser som vil gå med hvis uhellet først er ute!

Vann trekker også inn i gulv relativt raskt. For deg som bor i leilighet, betyr det at en eventuell lekkasje også kan skape store problemer for naboene dine: – En vannstopper er rett og slett en billig forsikring mot potensielt omfattende vannskader, konkluderer Bullen.

Visste du dette om dusj fra INR?

  • De fleste av dusjmodellene fra INR kan måltilpasses på både høyde og bredde, uansett serie, tykkelse og ønsket farge på glass.
  • De fleste av dusjmodellene fra INR kan måltilpasses på både høyde og bredde, uansett serie, tykkelse og ønsket farge på glass.
  • De fleste av dusjmodellene fra INR kan måltilpasses på både høyde og bredde, uansett serie, tykkelse og ønsket farge på glass.